509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Alfa Romeo 166 (-2007)166 (-2007)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

150 KM
180 KM
305 Nm
365 Nm

175 KM
208 KM
385 Nm
445 Nm

185 KM
215 KM
385 Nm
450 Nm