509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi A3 (8V z 12)A3 (8V z 12)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

105 KM
135 KM
250 Nm
310 Nm

110 KM
140 KM
250 Nm
310 Nm

150 KM
185 KM
320 Nm
395 Nm

184 KM
218 KM
380 Nm
440 Nm

105 KM
130 KM
175 Nm
215 Nm

122 KM
152 KM
200 Nm
250 Nm

140 KM
165 KM
250 Nm
300 Nm

180 KM
210 KM
250 Nm
310 Nm

300 KM
370 KM
380 Nm
450 Nm