509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi A4 (B7 z 05)A4 (B7 z 05)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

115 KM
145 KM
285 Nm
340 Nm

140 KM
175 KM
320 Nm
395 Nm

170 KM
200 KM
350 Nm
410 Nm

163 KM
188 KM
350 Nm
400 Nm

180 KM
220 KM
380 Nm
450 Nm

233 KM
265 KM
450 Nm
520 Nm

204 KM
263 KM
450 Nm
530 Nm

163 KM
195 KM
225 Nm
295 Nm

170 KM
205 KM
280 Nm
350 Nm

200 KM
240 KM
280 Nm
350 Nm

220 KM
260 KM
300 Nm
370 Nm