509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi A4 (B8 z 08)A4 (B8 z 08)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

120 KM
158 KM
290 Nm
355 Nm

136 KM
175 KM
320 Nm
395 Nm

143 KM
175 KM
320 Nm
395 Nm

150 KM
185 KM
320 Nm
395 Nm

163 KM
193 KM
380 Nm
420 Nm

170 KM
205 KM
350 Nm
420 Nm

177 KM
210 KM
380 Nm
440 Nm

190 KM
225 KM
400 Nm
460 Nm

190 KM
228 KM
400 Nm
490 Nm

204 KM
249 KM
400 Nm
490 Nm

240 KM
290 KM
500 Nm
590 Nm

245 KM
290 KM
500 Nm
590 Nm

120 KM
160 KM
230 Nm
290 Nm

160 KM
200 KM
250 Nm
315 Nm

170 KM
205 KM
320 Nm
390 Nm

180 KM
215 KM
320 Nm
380 Nm

272 KM
316 KM
400 Nm
490 Nm

333 KM
391 KM
440 Nm
505 Nm