509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi Q7Q7

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

233 KM
285 KM
500 Nm
570 Nm

240 KM
290 KM
550 Nm
650 Nm

326 KM
371 KM
760 Nm
870 Nm