509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi TT (+2006)TT (+2006)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

170 KM
200 KM
350 Nm
420 Nm

160 KM
200 KM
250 Nm
315 Nm

200 KM
240 KM
280 Nm
350 Nm

211 KM
265 KM
350 Nm
395 Nm

340 KM
400 KM
450 Nm
550 Nm

272 KM
308 KM
350 Nm
405 Nm