509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Audi TTTT

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

150 KM
192 KM
210 Nm
270 Nm

163 KM
195 KM
225 Nm
295 Nm

180 KM
212 KM
235 Nm
295 Nm

190 KM
222 KM
235 Nm
305 Nm

225 KM
265 KM
280 Nm
360 Nm