509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Chevrolet OrlandoOrlando

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

140 KM
165 KM
200 Nm
250 Nm

130 KM
160 KM
315 Nm
370 Nm