509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Chrysler 300C300C

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

218 KM
250 KM
510 Nm
580 Nm