509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Fiat BarchettaBarchetta

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

130 KM
139 KM
158 Nm
168 Nm