509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Fiat Bravo/BravaBravo/Brava

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

100 KM
132 KM
200 Nm
265 Nm

105 KM
132 KM
200 Nm
260 Nm