509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Fiat PuntoPunto

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

70 KM
92 KM
180 Nm
225 Nm

80 KM
103 KM
196 Nm
256 Nm

85 KM
115 KM
196 Nm
245 Nm

100 KM
128 KM
260 Nm
315 Nm