509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Fiat StradaStrada

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

85 KM
104 KM
200 Nm
250 Nm

80 KM
103 KM
196 Nm
265 Nm