509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Honda Accord (- 2004)Accord (-2004)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

105 KM
137 KM
210 Nm
260 Nm