509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Honda Accord (+2004)Accord (+2004)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

140 KM
172 KM
340 Nm
395 Nm