509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Hyundai H-1H-1

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

116 KM
145 KM
343 Nm
400 Nm