509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Hyundai i40i40

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

116 KM
148 KM
260 Nm
320 Nm

136 KM
165 KM
330 Nm
390 Nm