509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Lancia LybraLybra

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

105 KM
136 KM
250 Nm
315 Nm

110 KM
138 KM
275 Nm
335 Nm

115 KM
140 KM
275 Nm
335 Nm

135 KM
168 KM
304 Nm
360 Nm

140 KM
168 KM
304 Nm
360 Nm

150 KM
182 KM
305 Nm
365 Nm