509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Mazda MPVMPV

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

136 KM
162 KM
310 Nm
360 Nm