509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Mercedes Vito (-03)Vito (-03)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

82 KM
111 KM
200 Nm
268 Nm

102 KM
140 KM
250 Nm
320 Nm

122 KM
151 KM
300 Nm
347 Nm