509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Mercedes Vito (+03)Vito (+03)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

88 KM
113 KM
240 Nm
290 Nm

95 KM
120 KM
250 Nm
305 Nm

109 KM
134 KM
270 Nm
320 Nm

116 KM
144 KM
290 Nm
350 Nm

150 KM
180 KM
330 Nm
390 Nm

204 KM
236 KM
440 Nm
500 Nm

190 KM
202 KM
270 Nm
285 Nm

231 KM
246 KM
345 Nm
365 Nm

258 KM
276 KM
340 Nm
365 Nm