509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Mini (+2006)Mini (+2006)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

110 KM
142 KM
240 Nm
300 Nm

120 KM
132 KM
160 Nm
175 Nm

175 KM
203 KM
240 Nm
305 Nm