509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Nissan NV200NV200

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

110 KM
136 KM
240 Nm
290 Nm