509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo S60S60

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

163 KM
193 KM
340 Nm
410 Nm

185 KM
220 KM
400 Nm
465 Nm

180 KM
205 KM
280 Nm
340 Nm

200 KM
230 KM
285 Nm
365 Nm

210 KM
255 KM
320 Nm
370 Nm

300 KM
340 KM
400 Nm
470 Nm

250 KM
284 KM
330 Nm
395 Nm

260 KM
295 KM
350 Nm
415 Nm