509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo S70/V70 (-2000)S70/V70 (-2000)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

140 KM
173 KM
290 Nm
330 Nm

240 KM
274 KM
330 Nm
410 Nm

193 KM
225 KM
270 Nm
350 Nm

193 KM
231 KM
270 Nm
350 Nm