509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo S80 (-2006)S80 (-2006)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

130 KM
158 KM
280 Nm
340 Nm

163 KM
193 KM
340 Nm
410 Nm

140 KM
176 KM
290 Nm
350 Nm

163 KM
203 KM
230 Nm
310 Nm

180 KM
220 KM
240 Nm
295 Nm

170 KM
183 KM
225 Nm
245 Nm

210 KM
255 KM
320 Nm
370 Nm

272 KM
306 KM
380 Nm
460 Nm