509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo S80 (+2006)S80 (+2006)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

136 KM
166 KM
320 Nm
380 Nm

163 KM
195 KM
340 Nm
400 Nm

185 KM
222 KM
400 Nm
480 Nm