509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo V70 (00-07)V70 (00-07)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

130 KM
158 KM
280 Nm
340 Nm

140 KM
175 KM
290 Nm
330 Nm

163 KM
193 KM
340 Nm
410 Nm

185 KM
222 KM
400 Nm
480 Nm

180 KM
205 KM
240 Nm
290 Nm

193 KM
230 KM
270 Nm
355 Nm

193 KM
229 KM
270 Nm
352 Nm

193 KM
229 KM
270 Nm
352 Nm

200 KM
233 KM
285 Nm
340 Nm

210 KM
255 KM
320 Nm
370 Nm

250 KM
284 KM
350 Nm
430 Nm

300 KM
345 KM
400 Nm
455 Nm

240 KM
277 KM
330 Nm
410 Nm

250 KM
280 KM
330 Nm
400 Nm

260 KM
305 KM
350 Nm
400 Nm