509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo V70 (+07)V70 (+07)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

136 KM
166 KM
320 Nm
380 Nm

163 KM
198 KM
340 Nm
400 Nm

163 KM
195 KM
340 Nm
400 Nm

185 KM
222 KM
400 Nm
480 Nm