509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo C30C30

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

109 KM
137 KM
240 Nm
290 Nm

136 KM
166 KM
320 Nm
380 Nm

150 KM
185 KM
350 Nm
420 Nm

180 KM
210 KM
350 Nm
415 Nm

220 KM
260 KM
320 Nm
390 Nm

230 KM
270 KM
320 Nm
370 Nm