509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo XCXC

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

163 KM
195 KM
340 Nm
400 Nm

205 KM
235 KM
420 Nm
480 Nm

185 KM
222 KM
400 Nm
480 Nm

163 KM
195 KM
340 Nm
400 Nm

185 KM
222 KM
400 Nm
480 Nm

163 KM
195 KM
340 Nm
400 Nm

185 KM
222 KM
400 Nm
480 Nm

200 KM
233 KM
285 Nm
375 Nm

210 KM
245 KM
320 Nm
375 Nm

210 KM
243 KM
320 Nm
390 Nm

272 KM
317 KM
380 Nm
450 Nm