509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

VW AmarokAmarok

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

122 KM
150 KM
340 Nm
405 Nm

163 KM
193 KM
400 Nm
460 Nm

180 KM
210 KM
400 Nm
460 Nm