509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

VW EosEos

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

140 KM
175 KM
320 Nm
395 Nm

122 KM
155 KM
210 Nm
270 Nm

160 KM
195 KM
240 Nm
300 Nm