509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

VW PhaetonPhaeton

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

225 KM
265 KM
450 Nm
570 Nm

233 KM
272 KM
450 Nm
520 Nm

240 KM
280 KM
500 Nm
590 Nm

313 KM
355 KM
750 Nm
820 Nm