509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Alfa Romeo 166 (-2003)166 (-2003)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

136 KM
168 KM
310 Nm
370 Nm

140 KM
173 KM
304 Nm
382 Nm

150 KM
175 KM
305 Nm
382 Nm