509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Alfa Romeo BreraBrera

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

200 KM
230 KM
400 Nm
460 Nm

210 KM
240 KM
400 Nm
460 Nm