509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Dodge NitroNitro

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

177 KM
209 KM
410 Nm
470 Nm

177 KM
209 KM
460 Nm
510 Nm