509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Fiat DobloDoblo

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

70 KM
92 KM
180 Nm
225 Nm

75 KM
97 KM
190 Nm
235 Nm

85 KM
104 KM
200 Nm
250 Nm

100 KM
130 KM
200 Nm
260 Nm

105 KM
132 KM
205 Nm
265 Nm

120 KM
152 KM
200 Nm
265 Nm