509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Fiat StiloStilo

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

140 KM
170 KM
305 Nm
365 Nm

150 KM
182 KM
305 Nm
360 Nm

80 KM
103 KM
196 Nm
265 Nm

100 KM
130 KM
200 Nm
260 Nm

115 KM
145 KM
255 Nm
300 Nm