509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Honda CR-VCR-V

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

140 KM
172 KM
340 Nm
395 Nm