509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Hyundai i10i10

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

75 KM
97 KM
155 Nm
200 Nm