509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Hyundai i30i30

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

90 KM
122 KM
235 Nm
295 Nm

116 KM
148 KM
255 Nm
315 Nm

140 KM
172 KM
305 Nm
365 Nm