509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Hyundai MatrixMatrix

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

102 KM
126 KM
235 Nm
280 Nm

82 KM
104 KM
184 Nm
224 Nm