509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Opel VivaroVivaro

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

100 KM
130 KM
240 Nm
290 Nm

115 KM
145 KM
290 Nm
350 Nm

135 KM
163 KM
310 Nm
355 Nm

146 KM
168 KM
320 Nm
385 Nm

82 KM
107 KM
190 Nm
240 Nm