509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Skoda YetiYeti

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

105 KM
135 KM
250 Nm
300 Nm

110 KM
148 KM
280 Nm
350 Nm

140 KM
177 KM
320 Nm
395 Nm

170 KM
200 KM
350 Nm
420 Nm

105 KM
130 KM
175 Nm
220 Nm

122 KM
155 KM
200 Nm
270 Nm

160 KM
200 KM
250 Nm
315 Nm