509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Suzuki VitaraVitara

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

109 KM
129 KM
250 Nm
305 Nm