509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo C70 (+2006)C70 (+2006)

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

136 KM
166 KM
320 Nm
380 Nm

180 KM
210 KM
350 Nm
415 Nm

220 KM
260 KM
320 Nm
380 Nm

230 KM
270 KM
320 Nm
370 Nm