509 11 99 70 • 602 47 47 40 info@brk-tuning.pl

Volvo V60V60

Model
Moc oryginalna
Przyrost mocy do:
Moment oryginalny
Przyrost momentu do:

115 KM
140 KM
270 Nm
320 Nm

136 KM
166 KM
350 Nm
410 Nm

205 KM
235 KM
420 Nm
480 Nm